I samband med Ekarnas höstårsmöte avtackades Jan-Erik Fransson efter flera års styrelsearbete. Även Ruben Carlsson slutade i styrelsen men får sin uppvaktning vid senare tillfälle. Styrelsen består nu av ordf Bosse Ödlund, ledamöter Linda Kraft, Liselotte Egerzon, Håkan Larsson, Urban Andersson, Tommy Gidstedt och Christer Johansson med Lena Karlsson och Roberth Söderqvist som suppleanter.
Årsmötet var välbesökt och deltagarna röstade igenom årsavgifter och budget enligt styrelsens förslag. Klubben har under året ökat antalet medlemmar med 55 st från 988 till 1043.

Jan-Erik Fransson till höger avtackas av Bosse Ödlund.

Share →
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.