rb

Vid klubbens vårårsmöte tilldelades Ruben Carlsson utmärkelsen Årets Golfare. Det är en hedersutmärkelse som delas ut varje år vid klubbens vårårsmöte. Föregående pristagare utser själv nästa pristagare och motiverar själv också valet av pristagare.
Förra årets mottagare Ingemar Bengtsson nämnde i sin motivering det fina arbete Ruben Carlsson genom många år har gjort för klubben, bland annat genom upprättande av byggnadsritningar. Ruben var hedrad och tacksam för utnämningen Årets Golfare!

Två andra hedersutmärkelser delades också ut. Det var Irene Ask och Kent Rosén, som båda fick Västergötlands Golfförbunds silverplakett som tack för mångårigt arbete i kommittéer och styrelse. Förutom silverplaketten får de också för 10 år framåt frikort till alla banor i Västergötland.

I övrigt redovisades resultat- och balansräkning och revisorerna avgav sin rapport. Styrelsen fick godkännande för arbetet 2014 och beviljades ansvarsfrihet.

Share →
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.