lotta100

En lycklig Lotta håller segertal.

Lotta Andersson fick ta emot hederspriset årets tävlingsgolfare vid klubbens höstårsmöte. Utmärkelsen tillfaller den som har sammanlagt bäst resultat på årets tävlingar och Lotta vann klart före Birgitta Jonasson och Seth Carlsson. Hela listan finns här.

Det blev två nya personer i klubbens styrelse genom Linda Kraft och Håkan Larsson som ersatte Lena Karlsson och Kent Rosén. Därutöver omvaldes Ruben Carlsson, Jan-Erik Fransson, Thomas Ottosson, Frieda Shepherd och ordföranden Bosse Ödlund.

Klubben har haft några år med kraftig förnyelse och nu skall vi kunna koncentrera oss på medlemsvård, rekrytering och ungdomsarbete. Årsavgifterna är låga jämfört med många andra golfklubbar och nu gjordes endast en justering med 100 kr för att täcka avtalsenliga lönehöjningar.

Under informationsstunden på årsmötet framgick att klubbens ekonomi enligt prognosen är i balans och att vi nu är 1010 medlemmar. Den nya medlemsformen Flexipunkt, där man betalar efter hur mycket man spelar, har slagit väl ut och 300 av medlemmarna har valt detta. 6500 golfspelare från andra klubbar har gästat banan och 2000 övernattningar har gjorts på motellet, därmed är klubben ett betydande turistföretag för Grästorp. Sammanlagt 15 personer har haft anställning på hel- eller deltid, varav fyra på helårsbasis.

Share →
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.