Styrelsen

Styrelsen består av sex personer och en suppleant. Ordföranden och suppleanter väljs alltid på ett år i taget, övriga sex ledamöter väljs med hälften på två år och hälften på ett år. Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden. Protokoll från styrelsemöten kommer att publiceras på hemsidan, en lösning avvaktas dock där särskilt inlogg (samma som till Min Golf) krävs för att se protokoll, årsmöteshandlingar mm.

Det bästa vi vet i styrelsen är när medlemmarna har åsikter, insikter och förslag till förbättringar!

Information från styrelsen

Information till medlemmarna sker främst med nyhetsbrev via e-post. Övrig information som inte täcks upp av övriga menyer på hemsidan publiceras här:

Styrelse

Helene Ekelund, ordförande

Helen Josefsson
Christina Svensdotter
Oscar Eklund
Hans Nyholm

Eva-Lotta Johansson

Daniel Karlsson

 

Kontakt via info@ekarnasgk.se

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.