Nytt världshandicapsystem 2020

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen. Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard. Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med. Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.
 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
 • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

 • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
 • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.
 • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Tre vanliga frågor

”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”
Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap. Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”
Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3. Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”
Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet. Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond. Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

Utbildning på golfklubben

Vi på Ekarnas GK kommer ordna utbildning och information om de nya handicapreglerna under våren 2020. Håll utkik efter inbjudan via nyhetsbrev och hemsida.
Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, nu eller efter övergången till världshandicapsystemet, kontakta vår handicapansvarige Ulf Ojala, mail ulf.ojala@secotools.com, tel 070 204 05 59.
Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.
Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020). Den är helt gratis – logga in med ditt golf-ID och samma lösenord som du använder till Min Golf.

Snabbt spel – utan stress!

Ingen behöver jäkta, stressa eller springa på vår golfbana. Men det går ändå att spela snabbt. Här är några tips:

1 Tillämpa ”Ready Golf” både i sällskapsspel och tävling (dock ej vid matchspel, såvida inte motspelaren har godkänt det). ”Ready Golf” är sedan 2019 en rekommendation i reglerna och innebär att spelare som är färdig att slå gör det även om spelaren inte är längst från hål.

2 Om ditt slag hamnar i ruffen, ta ett riktmärke så att du lättare hittar bollen. Slå alltid en provisorisk boll om det kan finnas risk att ordinarie boll inte hittas.

3 Hjälp medspelare att kratta i bunker om du är i närheten och om medspelaren direkt står på tur att slå igen.

4 Ställ vagnar och bagar vid green mot sidan för nästa tee, då går det snabbt att lämna greenområdet och bakomvarande parti kan slå sina slag tidigare.

5 Förbered din putt på green när medspelarna förbereder sig, om det är möjligt utan att du stör. Spelet blir snabbare och ändå får du mer tid på dig utan stress och du puttar förmodligen bättre. Skulle du ändå missa putten, gå gärna fram och putta klart istället för att markera.

6 Bakomvarande parti skall släppas igenom vid letning efter boll, samt om ni tappar kontakten med framförvarande parti och man väntar bakom er. Tillämpa helst ”flytande” genomgång, det gynnar rytmen på banan bäst.

7 En stunds paus efter nio hål är välkommet, men vila inte för länge även om ni har tomt bakom er. När bakomvarande bollar väl kommer ikapp kan det uppstå väntetider.

8 Om det blir kö på ett korthål, låt bakomvarande parti slå ut när ni själva har nått green (eller på väg fram till green på hål 18). Under tiden ni puttar färdigt förflyttar sig bakomvarande parti till hålet och ”tjänar in” onödig väntetid.

9 Hinner vi då ha kul på banan? Självklart! Även om det är raska tag hinner man skratta, tjata och dividera, inte minst under förflyttning mellan hålen.

Regel- och handicapansvarig

Ulf Ojala

Kontakt via info@ekarnasgk.se.

Lokala regler 2021

Nya regler 2019

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel. I den största moderniseringen sedan 1952 har 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och har fokus på speltempo.

Du får nu:

 • putta med flaggstången i hål
 • laga spikmärken på green
 • leta boll i max tre minuter
 • plocka bort lösa naturföremål överallt
 • grunda klubban i röda och gula pliktområden
 • en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid
 • droppa bollen från knähöjd och byta boll när du droppar

…och du får ingen plikt om du råkar:

 • träffa dig själv eller din utrustning med bollen
 • slå ett dubbelslag
 • rubba din boll medan du letar
 • rubba din boll på green

Regelmaterial

Allt om regler finns på Svenska Golfförbundets regelsida, läs mer här

Tryckt regelbok för spelaren finns på kansliet och kan också läsas här

Komplett tryckt regelbok för domare, tävlingskommitté etc finns på kansliet och kan också läsas digitalt här

Filmer om de nya reglerna finns här

Gratis App för mobiltelefon Android och iPhone finns att ladda ner. Sök på Rules of Golf 2019.

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.