Bankommiten har haft möte 3 sept 2020
Närvarande:Jörgen Karin och Niklas
Jörgen redogjorde för hur arbetet med greenerna kommer att fortsätta.
Han har fått tips och råd av Peter Edman , som är bankonsulent i väst.
Mycket är redan gjort vilket börjar visa resultat. Antracnosen är mindre aktiv pga luftning, dressning och isådd.
Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ge resultat.
Trots få i personalen gör barnarbetarna ett fint jobb
Granbarkborren är ovanligt aktiv och kommunen tar ner angripna träd.Så även på golfbanan. Arbeten kommer att ske på 15 och 16 inom nån vecka.
Andra angripna och dåliga träd kommer att tas ner i vinter.
Vi har en dialog med kommunen ang detta och det gynnar alla parter.
Även ekarna på övningsområdet har vi koll på.
Karin

Bankommittén har haft sitt tredje möte där vi bla diskuterade framtida vattenförsörjning och gjorde en översyn av träningsområdet.I samråd med Jörgen bestämdes att tee på hål 2 (korthålsbanan) ska flyttas fram av säkerhetsskäl. Funderingar kring att göra en öv bunker på hål ett( korthålsbanan) och sen klipper vi upp lite mer fairway framför chippinggreen.På stora banan arbetas det ständigt, som nog alla märker. Det finns medel avsatta i budget att rensa dammarna. Fö är det löpande arbeten där vi tillsammans gjort en lista på saker som behöver åtgärdas .Alla medlemmar är välkomna med synpunkter.

Vi har haft första mötet i bankommittén den 27 mars. Tillsammans med Jörgen Kraft (banchef) diskuterade vi hur vi ska jobba. Vi gick igenom en tidigare åtgärdsplan som kommer att uppdateras och presenteras här.Det som ligger närmast i tid är ett arbetet på tvåan där bunkern kommer att höjas och den sura högerkanten grävas ur samtidigt. Hålet kommer att stängas av när detta utförs. Vi i bankommittén vill vara en länk mellan medlemmarna och banpersonalen så om ni har synpunkter/förslag eller andra funderingar kring banan kan ni maila Karin.forshall@hotmail.com Bankommittén skall leva upp till klubbens målsättning att ha ”En bana av högsta kvalitet anpassad för spelare på olika nivåer”.Sidan kommer att fyllas med information löpande under året. Information om banan finns också här

Bankommittén

Bankommittén består av:
Karin Forsblad-Månsson (Ordf)
Niklas Sahlback
Christer Dorell

Kontakt via e-post till karin.forshall@hotmail.com

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.