Styrelse- och kommittéledamöter 2021

Styrelse (egen presentation)
Christer Johansson (Ordf) vald på ett år, valda på två år Ulf Henriksson, Christina Svensdotter, Joakim Norin, fyllnadsval ett år Johan Hofling, ett år kvar Håkan Larsson, Tommy Gidstedt, suppleanter valda på ett år Roberth Söderqvist och Lena Karlsson.

Revisorer
Rune Kelvered, Håkan Svensson.

Valberedning
Tiina Högberg (Ordf), Johnny Johansson.

Ungdoms- och elitkommitté (egen presentation)
Niklas Sahlback (Ordf), Per Ingemansson, Johan Hofling, Robin Nyberg. Elit Niklas Andersson, Patrik Andersson.

Tävlingskommitté inklusive regler och handicap (allt om tävlingar här)
Kent Högberg (Ordf), Kerstin Ingvarsson, Monica Ingemansson, Tiina Högberg, Peter Svensson och Ulf Ojala, ansvarig för regel- och handicapfrågor.

Damkommitté (egen presentation)
Eva Siljevall (Ordf), Therese Bonander Persson, Lena Karlsson, Helen Josefsson.

Herrkommitté (egen presentation)
Urban Andersson (Ordf), Oscar Andersson, Johan Hofling, Patrik Andersson.

Seniorgolfkommitté (egen presentation)
Gun Johansson (Ordf), Eva Kull, Kerstin Eklund, Jan-Olof Rahm, Göran Lundgren. OL-ansvariga Christina Svensdotter och Britt-Marie Håkansson, OG-ansvarig Roudi Östberg.

Bankommitté (egen presentation)
Karin Forsblad-Månsson (Ordf), Niklas Sahlback, Christer Dorell.

Medlemskommitté (Läs mer)
Margaretha Högström (Ordf), Peter Svensson, Johnny Johansson.

Sponsorkommitté (Läs mer)
Joakim Norin. Komplettering sker.

Jubileumskommitté 50 år 2020
Liselotte Egerzon, Ruben Carlsson, Torbjörn Waltersson.

Kommittéernas verksamhetsbeskrivning

Finns i detta dokument Verksamhetsbeskrivning kommittéer 2021

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.