Styrelse- och kommittéledamöter 2022

Styrelse (egen presentation)
Helene Ekelund (Ordf) vald på ett år, valda på två år Mattias Prytz, Oscar Eklund, Lena Wedberg-Johansson, ett år kvar Ulf Henriksson, Christina Svensdotter, Joakim Norin, suppleanter valda på ett år Roberth Söderqvist och Stefan Jansson.

Revisorer
Rune Kelvered, Håkan Svensson.

Valberedning
Tiina Högberg (Ordf).

Ungdoms- och elitkommitté (egen presentation)
Niklas Sahlback (Ordf), Per Ingemansson, Robin Nyberg. Elit Niklas Andersson, Patrik Andersson. Styrelsens representant: Mattias Prytz.

Tävlingskommitté inklusive regler och handicap (allt om tävlingar här)
Kent Högberg (Ordf),  Monica Ingemansson, Tiina Högberg  och Ulf Ojala, ansvarig för regel- och handicapfrågor. Styrelsens representant: Oscar Eklund.

Damkommitté (egen presentation)
Lena Karlsson (Ordf), Therese Bonander Persson, Lena Karlsson, Helen Josefsson, Ann Hedlund, Liselotte Egerzon. Styrelsens representant: Christina Svensdotter.

Herrkommitté (egen presentation)
Patrik Andersson(Ordf), Oscar Andersson. Styrelsens representant: Joakim Norin.

Seniorgolfkommitté (egen presentation)
Gun Johansson (Ordf), Eva Kull, Kerstin Eklund, Jan-Olof Rahm, Göran Lundgren. OL-ansvariga Christina Svensdotter och Britt-Marie Håkansson, OG-ansvarig Kent Älmegran. Styrelsens representant: Christina Svensdotter.

Bankommitté (egen presentation)
Karin Forsblad-Månsson (Ordf), Niklas Sahlback, Christer Dorell. Styrelsens representant: Ulf Henriksson.

Medlemskommitté (Läs mer)
Margaretha Högström (Ordf), Peter Svensson. Styrelsens representant: Roberth Söderqvist.

Sponsorkommitté (Läs mer)
Christer Johansson (Ordf), Joakim Nilsson. Styrelsens representant: Anneli Hägg.

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.