Välkommen som medlem!

Golf är en sport som passar de flesta och alla oavsett kön och ålder är välkomna att bli medlemmar i Ekarnas GK – klubben med konkurrenskraftiga avgifter, hög trivselfaktor och välskött bana med hög tillgänglighet. Fler argument för att vara medlem i Ekarnas GK kan du läsa om i högerspalten.

Var det länge sedan du spelade golf?

Har du en gång fått utbildning och officiellt handicap kan du bli medlem direkt. Ditt nya handicap sätts efter två-tre gjorda ronder. Men kanske kan det vara lämpligt med någon/några lektioner hos Pro först? Detta reder vi ut när du kontaktar kansliet.

Är du ny inom golfen?

Klicka här

Golf är godkänt för friskvårdsbidrag

Golf är nu godkänd aktivitet för friskvårdsbidrag. Det gäller greenfee, lektion samt den del av årsavgiften som är spelavgift.

I alla våra årsavgifter utgör 700 kr medlemsavgift som ej är bidragsberättigad, resten godkänd spelavgift. Om du behöver särskilt kvitto på din avgift, så finns den from 2024 under din profil i Min Golf.

OBS! Om ditt företag anlitar tredjepartsföretag, t ex ePassi eller Friskvårdskuponger, får klubben betala viss avgift till dessa (typ 10% av det belopp du söker bidrag för). Den avgiften faktureras dig medlem om sådant företag är aktuellt.

ePassi kan endast nyttjas på spelavgiften i ditt medlemskap om detta meddelats innan betalning påbörjats, dock senast 5/1.

 

From 2024, har vi ej autogiro på klubben, då vi bytt till nytt system där ni betalar via ”Min golf”. Ni kan dock välja att delbetala när ni väljer betalsätt.

Ni hittar era avgifter under obetalda avgifter när ni loggat in på er profil.

 

Ingen inträdesavgift eller köp av spelrätt

Ekarnas GK har varken inträdesavgifter eller handel av spelrätter

Varför medlem i Ekarnas GK 2024?

Välj medlemsform som passar dig
Vi har, som du ser på den här sidan, många olika alternativ till medlemsformer och avgifterna är konkurrenskraftiga.

Allt detta får du för årsavgiften:
– Omvittnad lättsam och trivsam atmosfär.
– Jämlikhet där ALLA är välkomna och spelar på lika villkor.
– Anställda banarbetare och en stor maskinpark ser till att du har en MYCKET välskött bana att spela på! Medlemmarna rankar banan så högt som bland de 20 bäst skötta i hela Sverige, fairways bland de 8 bästa!
– Anställd administrativ personal ger dig professionell service.
– Hög tillgänglighet på banan.
– Du medlem har första tjing på starttider kl 9-11 lördag/söndag eftersom du kan boka långt i förväg, gäster kan boka dessa tider först två dagar innan.
– Ett brett program av aktiviteter för olika målgrupper.
– Fri tillgång till klubbhus, omklädningsrum och dusch.
– Fri tillgång till övningsområde.
– Konkurrenskraftig årsavgift och inga insatser eller köp av spelrätter.
– Rangebollar för låg kortavgift.
– Tillgång till Pro, studio och shop.
– Tillgång till golfbil.

Fullvärdig seniormedlem får dessutom:
– Greenfee-rabatt hos samarbetsklubbar (se nedan).
– Lägre kostnad för redan låg avgift för rangekort.

Åtgärder 2022 för en välskött bana
2022 investerade vi för ca 600 000 kr på rangen i form av nya nät och ny bollmaskin. Vissa speciellt utsatta fairways sanddressades för att det skall bli bättre spelförhållanden även vid regn. Ett nytt dike har grävts från 9:ans damm till dammen mellan hål 10 och 12 för att leda bort vatten. Rangen har dränerats samt övrig dränering har högtrycksspolats.

Virtuell golf
Simulatorn i svingstudion finns som vinterförströelse men också för träning. Läs mer här

Här har vi nu också en green att träna puttning på.

Fler aktiviteter
Vi har fått förbättrad bemanning av kommittéerna för ungdom, medlemsvård, bana och valberedning. Ändå behövs alltid någon ytterligare och hör av dig till kansliet om du är intresserad. Bra bemanning i kommittéer leder till fler aktiviteter för Dig som medlem. Bland annat skall vi bli bättre på att ta hand om nya medlemmar och nybörjare och försöka att aktivera flera ungdomar. Här ser du vilka kommittéer vi har och vilka som ingår i dem.

Årsavgifter 2024

Fullvärdiga medlemskap 

Senior 26 år –                                                                  6100 kr *
Yngre senior 22-25 år                                                   4800 kr *
Junior 17-21 år                                                               2800 kr
Junior 13-16 år                                                               1500 kr
Junior 0-12 år                                                                  300 kr **

Övriga medlemskap som ej är fullvärdiga nedan:

– om du inte spelar så ofta
Flexmedlemskapet är för dig som under året fyller minst 17 år och som gärna vill spela golf, men av olika skäl inte kan eller vill göra det så ofta.

Flexmedlem                                      3000 kr

700 kr utgör medlemsavgift + 7 fria spelrundor på valfri tid, som sedan dras automatiskt vid bokning.

När de sju rundorna är slut, så kostar varje runda 250:-/bokning.

Uppgradering kan ske till fullbetalande medlem, erlagd Flexavgift dras då av.
Ej utnyttjade spelrundor när året är slut betalas inte tillbaka.

Vardagsmedlem (fd veteranmedlemskap)   4500 kr*

Spel vardagar före kl 15:10, övrig tid 100 kr

Heltidsstuderande                    3500 kr*

25 år och äldre. Intyg krävs.                                                       

Nybörjare                                     700 kr

Under utbildningsåret
(Utbildningen kostar 1800 kr/person i gruppträning, läs mer här)

Nybörjare år 2 (gäller dig som föregående år tagit grönt kort på Ekarnas GK)  3300 kr

Efter år 2 går detta över till ett fullvärdigt medlemskap, om inget annat meddelats klubben.

Distansmedlem                      2500 kr

Kan endast tecknas om du är skriven på en adress minst 80 km från klubben. Krävs en utskrift från folkbokföringen som bekräftar detta.

Småbarnsförälder              2000 kr*

Kan endast tecknas av 1 vårdnadshavare/familj och ger fritt spel alla dagar i veckan. Om båda vårdnadshavare spelar golf måste den andra ha annat medlemskap i klubben.

Gäller de som har barn från 0 år fram tills att barnet fyllt 6 år. Krävs en utskrift från folkbokföringen som bekräftar detta.

Plusmedlem                       3500 kr

Fullvärdig medlem i annan klubb med minsta avgift på 4000 kr, kvitto från annan klubb krävs.

Passiv medlem                  700 kr

Stödmedlem utan spelrätt

Familjetak                         12500 kr

2 vuxna 2 barn – måste hanteras via kansliet då systemet ej klarar detta per automatik.

Hur man betalar from 2024

Medlemsfakturering 2024 lathund

 

OBS! Ni som haft autogiro tidigare, detta alternativ är borta. Ni kan dock välja delbetalning som betalsätt på min golf. Logga in på ”mina sidor” och gå till obetalda avgifter.

———————————————————————————————

* Städavgift på 300 kr ingår i årsavgiften. Denna återbetalas med en greenfeebiljett per städtillfälle vid deltagande i klubbens städdagar.

** Deltagaravgift i träningsgrupp kan förekomma.

Så blir du medlem

Kontakta kansliet, se kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Policy vid skada&sjukdom och dödsfall
Policy finns här

Greenfee-avtal för fullvärdig senior

Skaraborgsgolfaren

Fullvärdig senior i Ekarnas GK kan bli Skaraborgsgolfare genom att betala 995 kr i avgift till klubben. Därefter kan du spela på Lidköpings GK, Läckö GK, Billingen GK, Töreboda GK och Vara-Bjertorp GK för endast 125 kr i greenfee på vardagar och 150 kr på helg och helgdagar på de fem klubbarna och hur många gånger som helst per klubb. Hör av dig till kansliet om du vill bli Skaraborgsgolfare.

(De 995 kr man får betala fördelas efter säsong till klubbarna beroende hur många gäster man tagit emot.)

Övriga avtal: 
Onsjö GK, Koberg GK, Torreby GK, Dagsholm GK, Hörlycke GK, Falköpings GK, Ale GK och Uddevalla GK.

Som fullvärdig senior i Ekarnas GK betalar du endast 300 kr i greenfee vardagar, 350 kr helg och helgdagar 100 kr vardag och helg på Hörlycke GK.

Tävlingsgreenfee 150 kr på Dagsholm GK, Ale GK och Uddevalla GK, 200 kr på Falköpings GK, Onsjö GK, Koberg GK  och 250 kr på Torreby GK.

Förtydligande om ”fullvärdig senior”:
Med fullvärdig senior avses seniormedlem, som efter erlagd årsavgift får spela obegränsat på hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan form av begränsning som t.ex. distansmedlemskap, plusmedlemskap, vardagsmedlemskap, veteranmedlemskap, greenfeemedlemskap, nybörjarmedlemskap, flexmedlemskap, introduktionsmedlemskap, studerandemedlemskap eller annan medlemsform som innehåller någon form av begränsning i pengar, ålder, avstånd eller liknande.
Undantag är äkta makar/sambos med familjemedlemskap.

Rabatter enligt ovan avser endast individuell bokning, gruppbesök hanteras med offertförfrågan.

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.