Jämställdhets- och integrationsplan för Ekarnas GKbarn

– Klubben skall välkomna medlemmar och gästspelare oberoende av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och religiös eller politisk inriktning.

– Kvinnor och män, flickor och pojkar skall i vår klubb delta på lika villkor och spela, träna eller tävla tillsammans utan särskilda arrangemang.

– Genom tre olika banlängder skall fysiska skillnader på grund av kön, ålder eller kroppsliga hinder utjämnas. Genom golfens unika handicap-system kan de ändå spela och tävla med och mot varandra på samma villkor.

– Klubben skall aktivt verka för att öka andelen kvinnliga medlemmar till fler än 30%.

– Andelen kvinnor bland förtroendevalda skall minst spegla andelen kvinnliga medlemmar.

– Golf är enligt Riksidrottsförbundets undersökning en billigare sport att utöva än t.ex. fotboll och innebandy och definitivt billigare än ishockey för ungdomar 9-15 år. Klubben skall leva upp till detta genom så låga kostnader som möjligt för denna åldersgrupp.

– Vid klubbens tävlingar skall det normalt inte finns särskild herr- och damklass, ej heller särskilda åldersklasser, utan båda könen och alla åldrar spelar tillsammans och på lika villkor. Dock kan dam-, herr- och seniorkommittén, liksom ungdomskommittén, ha verksamhet riktad till särskilt kön och/eller ålder.

– Klubben skall verka för att ingen form av sexuella trakasserier förekommer vare sig bland medlemmar eller anställda.

– Klubben skall vid anställning av personal verka för att personer oberoende av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och religiös eller politisk inriktning ges möjlighet att söka lediga anställningar.

– Klubben skall om möjligt kunna erbjuda anställning av personer med någon form av reducerad arbetsförmåga eller annan svårighet att få reguljär anställning.

– Klubben skall om möjligt kunna erbjuda personer att fullgöra samhällstjänst i klubbens verksamhet.

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.