Klubbens Historia

timeline_pre_loader

1969

Den första banan bestod av tre hål. Man lade ut gummislangar som var 50 cm långa som fungerade som hål i början. Man utvecklade banan efterhand och istället för gummiringar så grävde man ner kaffeburkar i marken. Där spelades det golf under en säsong och man samsades om platsen med bågskyttarna. Året var 1969.

1970

img134
Insamling av pengar till banbygget tidigt 1970-tal.

Året därpå gick man till kommunen och frågade om man fick anlägga en sexhålsbana där nuvarande träningsområde ligger. Svaret blev positivt. Då bildade man Ekarnas Golfklubb 16 mars 1970. Ordförande blev Bertil Johansson. Han var också den största drivande kraften till bildandet av klubben. Övriga ledamöter blev Bo Holmgren, Leif Nilsson, Lars-Erik Westman och Ingemar Bengtsson. Medlem nummer ett blev Siwert Ask, ett nummer han fortfarande innehar.

1971

img097

Området som var betesmark för djur plöjdes upp och man anlade greener och sådde fairway till en korthålsbana med sex hål. Allt blev klart på mindre än en vecka. På området växte det stora gamla ekar, därav klubbens namn. Kostnaden för anläggningen av den första banan blev noll kronor. Gräset skänktes av vägverket som också bistod med såmaskiner mm och allt övrigt arbete bedrevs ideellt. Banan var klar för spel 1971.

``Hönshuset``

Första klubbhuset var det som i folkmun kallas för ”hönshuset”. Medlemsavgiften sattes till 50 kr per familj. Medlemsantalet var i början cirka 150 personer. Här spelade man under tre år. I början använde klubben en egen mall för handicap. Klubbens bäste spelare, som vid den här tiden var Bo Holmgren, fick noll i handicap. Övriga spelares handicap sattes i relation till Bosse.

1974

1974 stod 9-hålsbanan klar och klubben valdes in i SGF. Man hade då fått mer mark i anspråk och banarkitekt Nils Sköld hade varit på besök och hjälpt till med ritningen över hur banan skulle se ut. Ekarna hade vid den här tiden Sveriges lägsta medlemsavgift, c:a 350 kronor och blev en av de första så kallade ”brevlådeklubbarna”. Som mest var medlemsantalet över 4000 medlemmar. Detta medförde att klubben fick en mycket god ekonomi.

1977

Klubbens nuvarande klubbhus tas i bruk.

1982

Klubbens nuvarande greenkeeper Jan Andersson anställdes 1982. Innan dess hade Börje Svensson och Ingemar Bengtsson varit ideella banarbetare och skött banan på sin fritid.

1990

Nuvarande 18-hålsbanan började byggas 1990. Banan ritades och byggdes av Jan Andersson, vår egen greenkeeper, helt i egen regi. Banan finansierades via ett eget kapital på 2 miljoner och ett banklån på 3,3 miljoner. I denna summa ingick fairwaybevattning på 1,8 miljoner och en tunnel under väg 44 som kostade 600 000 kr. Skulden betalades tillbaka på fyra år.

1992

18-hålsbanan öppnar för spel 1992.

1994

Ny golfshop, omklädningsrum och vagnbod.

1997

Korthålsbanan står färdig. Några av hålen är från den första sexhålsbanan 1971.

2003

Ekarnas Golfmotell byggs.

2013

Klubben driver restaurangen i egen regi 2013-2015, därefter åter av arrendator.

2015

Klubben anställer Pro och driver därmed shop, range och studio i egen regi.

2019

2019 tas en ny organisation i bruk med klubbchef som ”vd”.  Pro läggs åter ut på entreprenad, dock kvarstår range och studio i klubbens egen regi.
Greenkeeper Jan Andersson går i pension efter 37 års anställning och hyllas med fritt medlemskap livet ut.

2020

Klubben firar 50-årsjubileum.

De personer vi har att tacka för att Ekarnas Golfklubb existerar, är gänget från kvarteret Gösen. Utan deras brinnande intresse och engagemang, samt deras otaliga antal ideella timmar skulle aldrig klubben vara där den är idag.

Tack!

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.