Kerstin Eklund fick pokal och hedersutmärkelse som Årets Golfare 2018 av Gun Johansson. Niklas Sahlback till vänster och Bosse Ödlund till höger fick Västergötlands Golfförbunds silvermärke.

Årets Golfare är en hedersutmärkelse som delas ut till någon medlem som har gjort något uppmärksammat positivt under året som gick eller som har arbetat för klubbens bästa under många år. Tidigare innehavare utser kommande pristagare och Gun Johansson, som fick utmärkelsen för år 2017, valde att utse Kerstin Eklund för år 2018. Kerstin fick utmärkelsen som ett stort tack för lång och trogen tjänst, hon har arbetat i olika kommittéer under en lång följd av år och är för tillfället engagerad i seniorkommittén och i motellbolagets styrelse.

Det var fler utmärkelser som delades ut vid klubbens vårårsmöte. Gästande Jan-Erik Falk, ordförande i Västergötlands Golfförbund, delade ut distriktsförbundets silvermärke till Niklas Sahlback och Bosse Ödlund för deras mångåriga arbete i golfens tjänst.

Själva vårårsmötet var av formell karaktär där bokslutet för 2018 godkändes. Fyllnadsval gjordes till bankommittén där Karin Forsblad-Månsson nu får sällskap av Niklas Sahlback och Christer Dorell. Under mötets informationsavsnitt se här redovisades en hel del förbättringar och nyheter och medlemmarnas toppbetyg för banans skick gavs särskild uppmärksamhet.

Share →
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.