Styrelseledamoten Ruben Carlsson till vänster fick silvermärke av Åke Leufstedt, Västergötlands Golfförbund, till höger. Gun Johansson i mitten fick hederspriset Årets Golfare.

Årets Golfare är ett årligt hederspris i klubben för förtjänstfullt insats där den tidigare innehavaren själv utser nästa person att hedras. Iréne Ask fick utmärkelsen för 2016 och vid klubbens vårårsmöte utsåg hon seniorkommitténs ordförande Gun Johansson till ny pristagare för engagerat arbete i kommittén och arbetslaget.

Årsmötet gästades av Åke Leufstedt, styrelseledamot i Västergötlands Golfförbund. Åke delade ut silvermärke för förtjänstfullt klubbarbete under många år till Ruben Carlsson och Urban Andersson (ej närvarande, på golfresa i Spanien).

För första gången på 12 år ökade antalet medlemmar igen i Ekarnas Golfklubb. Ordförande Bosse Ödlund betonade i årsgenomgången att det var ett glädjande trendbrott, golfen har nu återhämtat sig efter flera års tillbakagång inte bara hos Ekarna utan i hela Sverige. 50 nybörjare räknades in. Även ekonomiskt var 2017 ett bra år med endast ett blygsamt belopp i förlust efter avskrivningar. För 2018 redovisades en hel del nyheter för att ytterligare förbättra medlemmarnas och gästernas nöjdhet med klubben. Bland annat skall avrinningen från täckdikning förbättras så att banan klarar större regnmängder.

Fjolårets medlemsundersökning redovisades summariskt och klubben får mycket höga betyg av medlemmarna, bland de absolut bästa klubbarna i hela Sverige.

– Vi får mycket höga betyg för banans skick, men det är också glädjande att trivsel och gemenskap i klubben värderas högt, betonade Bosse Ödlund.

Share →
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.