Banan — Det viktigaste på Ekarnas GK

Aktuell banstatus

Banan är öppen.

OBS! Vid frost stryks bokade tider, de flyttas inte.

 

Golfbanan får beröm!

Ekarnas golfbana är inte särskilt lång, men smal och knixig här och var och med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Gästspelare är nästan lyriska i sina vitsord över banans skick och återkommer år efter år. Våra egna medlemmar ger banans skick så högt betyg att det endast överträffas av en handfull andra banor i Sverige! Klubben prioriterar satsningar på banans skick som möjliggörs av en hängiven banpersonal med en modern maskinpark till sitt förfogande.

Tre banlängder

Ekarna vill stimulera alla kategorier av golfspelare. Vi erbjuder därför tre olika banlängder som är slopade: orange, röd, gul.
Vit tee togs bort 2024.

Övningsområde

ovningsomrade

Ekarnas GK erbjuder fina träningsmöjligheter i en härlig miljö som – förstås! – omges av kraftiga ekar, varav tolv är skyddade som naturminne. I anslutning till klubbhuset finns en putting-green och med några få steg når man även en fin chip- och putt-green. I ekdungen finns en green för träning av pitchar upp till ca 70 meter samt bunkerslag. Dessutom ligger där 4 korta hål för finslipning av närspelet. Drivingrangen erbjuder tak över huvudet på ena sidan och i mitten finns en Svingstudio. Tre konstgjorda greener finns att ta sikte på. Bollautomat har kortbetalning.

Golfreglerna

Intresserad av golfreglerna?
Här finns de att läsa https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
Här får du info om regel-app till din mobil https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/regler/

Policy för hundar på golfbanan

Hos Ekarna får hund medtas vid träning på övningsområde och range samt vid golfspel på banan, dock ej på tävling.
Läs hela policyn här

Golfbilar

Medlem med intyg: 200 kr, (säsongskort 3 500 kr för den som använder bil fler än 20 gånger)
Medlem utan intyg: 400 kr
Gäst med intyg: 250 kr
Gäst utan intyg 500 kr

Banguide

Tryckt banguide finns att köpa i klubbens reception.
Digital banguide finns via gratis-appen OnTag.

Scorekort

Slopetabeller

Slope Damer

Slope Herrar

Slopekalkylator

Lokala regler och bestämmelser för Ekarnas Golfklubb

 

Lokala regler 2024 för Ekarnas Golfklubb

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 

 

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 18)
 2. a) Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
 3. b) Markeringen av banans gräns längs ömse sidor av riksväg 47 gäller endast vid spel på de hål som ligger på den sidan av vägen där de närmaste markeringarna står. En boll som har passerat riksväg 47 definierad som Out of Bounds, och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out of Bounds, även om den ligger på en annan del av banan. 
 1. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)

Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor

 1. a) Gränsen för pliktområdet till vänster längs med hål 17, följer vänsterkanten på promenadstigen.

Anmärkning: Detta innebär att droppning först kan ske enligt Regel 17-1d. Då hamnar troligtvis bollen på den belagda promenadstigen, varifrån en ny droppning får ske enligt Regel 16-1a.

 1. b) Pliktområdet till höger längs hål 17 sträcker sig 100m in i skogen.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar och plattor eller på annat sätt angetts som mark under arbete
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
  6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

 

 1. OFLYTTBARA TILLVERKADE FÖREMÅL (Regel 16)
 2. a) Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  b) De unga träden identifierade av stödpinne är spelförbudszoner
   
 1. DROPPZONER

På hål 2 finns två droppzoner:

 1. a) En till höger om transportvägen, där droppning får ske för boll inom det markerade området utmed transportvägen till höger om greenen (området är markerat med blå plattor).
  Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
 2. b) Om en boll på hål 2 är i det röda pliktområdet bakom greenen, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen bakom greenen.
  Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
 3. c) Om en boll på hål 18 är i det röda pliktområdet som utgörs av ån, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen i ekdungen på ”greensidan” av ån.
  Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 2. Scorekortsansvar
  Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
  Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (Två slag) Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

Ulf Ojala
Regelkommittén

Christian Lannerskär
Klubbchef
0514-120 67

Lokala bestämmelser

Lokala bestämmelser

1. BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av banpersonalen.
2. BUNKERKRATTOR Bunkerkrattan skall placeras i bunkern i spelriktningen.
3. BAGVAGNAR Bagvagnar får inte dras över tee, green eller foregreen, eller mellan green och greenbunker.
4. TRAFIK PÅ VÄGEN Det är absolut förbjudet att slå på hål 15 när det finns trafik på väg 47 som kan komma inom räckhåll för slaget.
5. BOLL I TRÄDGÅRD ELLER PÅ ÅKERMARK Boll som hamnar på åkermark vid hål 3, 6 och 7 samt i trädgården vid hål 16 FÅR EJ HÄMTAS då dessa ytor ej får beträdas.
6. GÅENDE PÅ FORSHALLSPROMENADEN När promenerande på Forshallspromenaden längs hål 1 och 17 finns inom räckhåll för slaget SKALL spelaren vänta.
7. BOLL ”OUT OF BOUNDS” VID PISTOLSKYTTEBANAN Det är av säkerhetsskäl ABSOLUT FÖRBJUDET att gå innanför avspärrningen vid pistolskyttebanan till höger och hitom green på hål 17.
8. PAUS EFTER NIO HÅL Spelare kan utnyttja max 10 minuters paus efter 9 hål. Om bakomvarande boll inte önskar paus, skall bollen släppas förbi.
9. ANVISNINGAR OCH TILLSÄGELSER Golfvärdars och banpersonals anvisningar och tillsägelser skall följas. OM SPELARE BRYTER MOT DE LOKALA BESTÄMMELSERNA KAN STYRELSEN KOMMA ATT VIDTA DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.