Banan öppnar kl 12:00 söndag 15 april. Tidbokning ska göras som vanligt via min golf eller annan digital kanal. Vi har några år kunnat öppna banan redan under mars månad, men nu fick vi en mer ihållande vinter och mitten av april får väl anses som ”normal” öppningstid. Det är städdagar både lördag 14 april och söndag 15 april kl 09:00-12:00. Du kommer väl? Och efter söndagens städning är det alltså klart för spel. Banans skick är ännu inte i normal hög Ekarna-klass, men greenerna kommer att vara klippta. Därför är det också reducerad greenfee för gäster.

Förbättringsarbete pågår mitt mellan fairways på hål 10 och 12, där ett öppet dike grävs från dammen och till ett numera förbättrat utlopp under väg 47. Det mesta av jobbet är klart tills banan öppnar.

Share →
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.