Tävlingsprogram 2023

Årets tävlingsprogram ligger upplagd i GIT och är synlig under Min Golf.

Det är kul att tävla!

Glada pristagare i en tävling.

För många är klubbens tävlingar veckans höjdpunkt. Det är då man får testa sig själv och se om man håller när det gäller. Klubbtävlingar på vår nivå kan betecknas som ”seriös sällskapsgolf”, det vill säga kul och trevligt, men ändå seriöst på det sättet att regler skall följas och att man förstås vill få ett så bra resultat som möjligt.

En del är oroliga för att få spela med ”för bra” spelare. I många klubbar löser man detta genom att A-klassen startar först, sedan B-klass och därefter C-klass. På Ekarna har vi valt att inte starta i separata klasser, helt enkelt därför att många av våra medlemmar reser till banan och de gör det ofta tillsammans med någon. Om dessa går i olika klasser kan det skilja flera timmar i start- och måltid, vilket för många innebär onödig och tråkig väntan.

Ekarnas lösning är istället att duktigare spelare får ta på sitt ansvar att supporta och stötta spelare med högre handicap. Självklart inte genom att ge råd och tips om enskilda slag (det är mot reglerna) men genom tips för snabbare spel, allmänt glada tillrop – och en portion extra tålamod!

För att stimulera spelare med högre handicap att delta i tävlingar tillämpas så kallad flytande klassindelning vid lottning av tävlingar. Vid t ex A-, B- och C-klass innebär det att hela startfältet delas i tre lika delar och tredjedelen med högst handicap blir C-klass, tredjedelen med lägst handicap blir A-klass och övriga B-klass.

Tävlingskommittén:

Kent Högberg, ordförande – 072-501 51 12
Tiina Högberg – 073-968 52 37
Margaretha Högström
Ulf Ojala – 070-204 05 59

Tävlingsprogram 2023

22 April – Startskottet

27 Maj – Sköna Maj-Slaget

6 Juni – Ekarnas Flaggtävling

17 Juni – Damsvingen

23 Juni – Midsommargolfen

4-5 Juli –JSM Klubblag, omg 1

Tävlingsveckan, vecka 29
17 Juli – New Promotion, Partävling Bästboll
18 Juli – Axima AB, Singeltävling A-,B-,C-klass
19 Juli – Gelias Greensome, Partävling Greensome
20 Juli – Åse Viste Sparbank – Singeltävling A-,B-,C-klass
21 Juli – Grästorps Trävaruaffär – Cancerbollen 3 spelformer x 6 hål
22 Juli – Golfshopens Scramble JK Sports, Scramble 2-manna

11-13 Augusti – Klubbmästerskap 2023

26 Augusti – Hemköps Räkgolf

9 September – Hedin Bil 4-mannascramble

16 September – Sista Chansen

17 September – Mästarmötet

30 September – Grästorps Järnhandels Ärtor & Fläsk

-Välkommen till klubben som vill vara förstahandsvalet för golf i Västra Götaland!

Helgtävling

På tävlingsfria helger finns det från och med 7 maj under maj-juni samt augusti-september möjlighet att spela öppen helgtävling (poängbogey) med valfri partner och starttid. Du kan delta i tävlingen antingen lördag eller söndag, inte båda dagarna. Anmälan görs i kansliet innan start. Varje deltävling sammanställs i en Order of Merit där de 20 bästa spelarna går till finalspel i oktober. Startavgift 50 kr, en klass, presentkort i shopen till de tre främsta i varje deltävling. Poängfördelning 1-12: 15, 12, 10, 9… osv.

Häng med!

Lokala bestämmelser och regler

Lokala bestämmelser för Ekarnas GK finns här Lokala bestämmelser

Lokala regler för Ekarnas GK finns här Lokala regler 2023

Tävlingsbestämmelser

Klassindelning, singeltävlingar: Normal klassindelning: A-klass – 12,4,  B-klass 12,5-24,4,  C-klass 24,5-36,0. För att stimulera fler spelare med högre handicap att tävla tillämpar vi vid flera singeltävlingar dock flytande klasser, så att startfältet delas i tre lika stora delar. Den tredjedel som har lägst hcp blir A-klass, nästa tredjedel B-klass och sista tredjedelen C-klass.

Klassindelning, partävlingar: Normal klassindelning: A-klass – 36,0,   B-klass 36,1-72,0. För att stimulera fler spelare med högre handicap att tävla tillämpar vi vid flera partävlingar dock flytande klasser, så att startfältet delas i två lika stora delar.

Val av tee: Dam kan från och med året då hon fyller 65 år välja att spela från orange tee, herre kan från och med året då han fyller 70 år välja att spela från röd tee.

Tävlingsanmälan: Görs via internet under ”Min Golf” alternativt till reception per telefon 0514-120 67 eller info@ekarnasgk.se.

Anmälningstiden: Går ut kl. 12:00 två dagar före tävling, om inget annat anges. Om fullt deltagarantal uppnås före anmälningstidens utgång registreras anmälan på reservlista och beviljas plats endast om annan tävlande i samma klass utgår. Om avanmälan EJ sker före anmälningstidens utgång debiteras full avgift.

Starttider: Anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida direkt efter lottning. Mellan 1/5-31/8 är första start 08.00, övrig tid kl. 09.00 om ej annat anges.

Startavgift: Singeltävling 150 kr. Junior halv avgift. Undantag kan förekomma. Partävling varierande.

Tävlingsgreenfee: 200 kr för senior, junior halv avgift. Lägre tävlingsgreenfee för samarbetsklubbar kan förekomma.

Registrering: Skall ske senast 20 minuter före start i tävlingskansliet.

EGA Exakt Tävlingshandicap: Ekarnas GK kräver EGA Exakt Tävlingshandicap för deltagande i A- och B-klass i singeltävlingar i klubbens tävlingsprogram, men det är inget krav för C-klass. I lagtävling krävs alltid att alla spelarna i laget har EGA Exakt Tävlingshandicap. Om startfältet inte är fullt kan spelare utan EGA Exakt Tävlingshandicap få delta utom tävlan.

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs inte för Ekarnas interna tävlingar inom kommittéernas program (ungdom, dam, herr, senior, nybörjare), såvida inte kommittéerna beslutar annat. Vid företagsgolf bestämmer arrangören vad som skall gälla.

Särskilda Tävlingsbestämmelser

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

MOBILTELEFON, eller annan utrustning som kan avge ljudsignal, bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får användas för att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande och för kontakt med tävlingsledningen. Upprepat ringande eller pratande i mobilen kan ses som ett etikettsbrott. Det är inte heller tillåtet att via mobilen ta emot råd om hur spelaren ska spela.
AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3) En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om apparaten även har funktioner för annat som kan påverka spelet, t ex lutning och vindstyrka, får dessa funktioner inte användas.
PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL – Får inte användas i tävling. Spelare med skriftligt tillstånd av sin hemmaklubb har dock tillstånd att använda golfbil / golfmoped, cykel eller motsvarande vid klubbens handicaptävlingar och scratchtävlingar . Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar samt öppna scratchtävlingar för samtliga ålderskategorier på andra klubbar, där klubben så tillåter. PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN: Matchspel – efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond. Slagspel – Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål. Matchspel och Slagspel – användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäckts. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
PAUS – deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar vid kiosken mellan hål 9 och 10 under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, dvs startintervallet till framförvarande boll. Bakomvarande boll skall, om spelarna i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, ges företräde. PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN: Matchspel – Förlust av hålet Slagspel – Två slags plikt. Anm. TK, TL eller Domare kan vid tävling besluta att Paus ej får förekomma.
UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING. Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt § 13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften skall erläggas senast före start i nästa tävling.
BRYTA I TÄVLING. Spelare som bryter en tävling utan godtagbart skäl avstängs, jämlikt § 13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.
EJ BETALD ÅRSAVGIFT. Spelare som ej har betalat sin årsavgift äger ej rätt att delta i tävling. Undantag för autogirokunder.
EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP
Tel kansli fr.o.m. 26 okt 2020 kl 9-15 vardagar: 0514-120 60
Mail: info@ekarnasgk.se
Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 60
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.