Styrelsen

Styrelsen består av sju personer och två suppleanter. Ordföranden och suppleanter väljs alltid på ett år i taget, övriga sex ledamöter väljs med hälften på två år och hälften på ett år. Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden. Protokoll från styrelsemöten kommer att publiceras på hemsidan, en lösning avvaktas dock där särskilt inlogg (samma som till Min Golf) krävs för att se protokoll, årsmöteshandlingar mm.

Det bästa vi vet i styrelsen är när medlemmarna har åsikter, insikter och förslag till förbättringar!

Information från styrelsen

Information till medlemmarna sker främst med nyhetsbrev via e-post. Övrig information som inte täcks upp av övriga menyer på hemsidan publiceras här:

Styrelse

Bo Ödlund, ordf
Jan-Erik Fransson, vice ordf
Linda Kraft
Liselotte Egerzon
Ruben Carlsson
Håkan Larsson
Urban Andersson
Suppleanter Tommy Gidstedt, Lena Karlsson

Kontakt via info@ekarnasgk.se

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Kansli: 0514-120 67
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider from 1 oktober Kansli/Shop:
Mån 08.00-17.00
Tis 08.00-17.00
Ons 08.00-17.00
Tors 08.00-17.00
Fre-Sön (helgdag) 09.00-15.00
info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 67
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.