Allmänt om handicap

Golfens handicap-system är unikt genom att man kan tävla tillsammans på lika villkor oavsett ålder, kön eller spelstandard. Man blir så att säga likställd på samma nivå, sedan är det dagsformen som avgör hur det går. Tävlingsronder (singelspel) är alltid handicap-grundande. Sällskapsronder kan vara det, men man skall föranmäla att ronden skall vara handicap-grundande och då skall ronden också registreras efteråt, oavsett resultat. Föranmälan kan ske när man bokar starttid (kryssa i rutan FS), eller till receptionen innan start, eller också till spelpartner före utslag på första tee. För ett antal år sedan var det vanligt att man bara registrerade ronder när man spelade bättre än sitt handicap men det blir missvisande, så småningom kommer man då att ha ett för lågt handicap. Föranmälan gäller alltså för handicapgrundande sällskapsrond.

Tävlings-handicap

Alla golfspelare har ett handicap, vilket officiellt kallas ”EGA exakt handicap”. För att få ”EGA exakt tävlings-handicap”, måste spelaren ha 4 ronder under samma år för att få delta i tävlingar. Då anses man ha ett bevisat rättvisande handicap. Normalt kräver Ekarnas GK ”EGA exakt tävlings-handicap” för att få tävla om priser, men om startfältet inte är fullt är övriga välkomna att delta utom tävlan.

Automatisk årsrevision

Vid årsskiftet sker ett byte av handicapår och Svenska Golfförbundet gör då en automatisk årsrevision där senaste handicap föregående år blir registrerat som nytt handicap nästa år. De som registrerade minst fyra handicap-ronder i GIT under 2015 tilldelades också EGA Exakt Tävlingshandicap, medan övriga fick EGA Exakt Handicap.

Årlig enskild handicap-revision

Klubben är ålagd att också utföra en årlig enskild handicap-revision, vilken utförs av klubbens Regel & handicap-kommitté. Vitsen med en enskild handicap-revision är att säkerställa att spelaren har rätt handicap, eftersom handicap-systemet inte alltid blir rättvisande för dem som under året spelar betydligt bättre – eller sämre – än vad man gjort dittills. Till hjälp i detta finns statistik ur GIT (Golfens IT-system) där förslag ges till eventuell sänkning eller höjning, som mest med plus eller minus 2 hcp-enheter. Vi använder oss normalt av Svenska Golfförbundets förslag för höjning, men vi avgör själva sänkningarna.

Denna statistik bygger i sin tur på en databas med alla handicap-ronder från hela Europa. Mer information finns i detta exempel, där det också finns tabeller så att du själv kan gå in i Min Golf, teckna ned dina ronder och sedan räkna ut hur du ligger till.

Regelnytt

Regler för Golfspel 2016 (länk till Svenska Golfförbundets hemsida)

Regel 14-1d: Slag; Ankring av klubban
Det är förbjudet att använda direkt eller indirekt ankring av klubban under slaget. Det är alltså inte förbjudet att använda en lång putter, men sättet att använda den begränsas. Det blir två slags plikt varje gång spelaren slår ett slag på ett sätt som inte är tillåtet.

Regel 14-3: Slag; Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och onormalt användande av utrustning
Det blir två slags plikt vid ett första brott mot regeln (t.ex. användning av siktpinne eller ”svingvikt”), men vid ett andra brott blir spelaren diskvalificerad.

Regel 14-3 Bilaga IV, 5: Avståndsmätare
Om klubbens lokala regler tillåter avståndsmätare (som på Ekarnas GK) får denna innehålla förbjudna funktioner, så länge dessa inte används. Första gången en förbjuden funktion används blir det två slags plikt, men vid ett andra brott mot regeln blir plikten diskvalifikation. Med avståndsmätare menas alla former av apparater som kan mäta avstånd, så som t.ex. laserkikare, klockor, GPS-mottagare, smartphone etc.

Regel 18-2: Boll i vila rubbad; Av spelare, partner, caddie eller utrustning
Om spelaren har adresserat bollen, och den efter detta rör sig, får spelaren från och med 2016 plikt bara om det var spelaren själv som orsakade att den rubbades.
Om det inte var spelaren som gjorde att bollen flyttade sig, ska bollen spelas från det nya läget utan att det blir plikt. Om det däremot var spelaren som gjorde att bollen flyttade sig, får spelaren ett slags plikt och bollen ska återplaceras.

Notering
Vid matchspel innebär plikt alltid förlust av hålet.

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Kansli: 0514-12061
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider Kansli/Shop:
Mån 08.00-17.00
Tis 08.00-17.00
Ons 08.00-17.00
Tors 08.00-17.00
Fre-Sön (helgdag) 08.00-15.00
info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår greenkeeper Jan med personal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 61
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.