Allmänt om handicap

Golfens handicap-system är unikt genom att man kan tävla tillsammans på lika villkor oavsett ålder, kön eller spelstandard. Man blir så att säga likställd på samma nivå, sedan är det dagsformen som avgör hur det går. Tävlingsronder (singelspel) är alltid handicap-grundande. Sällskapsronder kan vara det, men man skall föranmäla att ronden skall vara handicap-grundande och då skall ronden också registreras efteråt, oavsett resultat. Föranmälan kan ske när man bokar starttid (kryssa i rutan FS), eller till receptionen innan start, eller också till spelpartner före utslag på första tee. För ett antal år sedan var det vanligt att man bara registrerade ronder när man spelade bättre än sitt handicap men det blir missvisande, så småningom kommer man då att ha ett för lågt handicap. Föranmälan gäller alltså för handicapgrundande sällskapsrond.

Tävlings-handicap

Alla golfspelare har ett handicap, vilket officiellt kallas ”EGA exakt handicap”. För att få ”EGA exakt tävlings-handicap”, måste spelaren ha minst fyra registrerade ronder föregående eller aktuellt år för att få delta i tävlingar. Då anses man ha ett bevisat rättvisande handicap. Normalt kräver Ekarnas GK ”EGA exakt tävlings-handicap” för att få tävla om priser, men om startfältet inte är fullt är övriga välkomna att delta utom tävlan.

Automatisk årsrevision

Vid årsskiftet sker ett byte av handicapår och Svenska Golfförbundet gör då en automatisk årsrevision där senaste handicap föregående år blir registrerat som nytt handicap nästa år. De som registrerade minst fyra handicap-ronder föregående år tilldelas också EGA Exakt Tävlingshandicap, medan övriga får EGA Exakt Handicap.

Årlig enskild handicap-revision

Klubben är ålagd att också utföra en årlig enskild handicap-revision, vilken utförs av klubbens Regel & handicap-kommitté. Vitsen med en enskild handicap-revision är att säkerställa att spelaren har rätt handicap, eftersom handicap-systemet inte alltid blir rättvisande för dem som under året spelar betydligt bättre – eller sämre – än vad man gjort dittills. Till hjälp i detta finns statistik ur GIT (Golfens IT-system) där förslag ges till eventuell sänkning eller höjning, som mest med plus eller minus 2 hcp-enheter. Vi använder oss normalt av Svenska Golfförbundets förslag för höjning, men vi avgör själva sänkningarna.

Denna statistik bygger i sin tur på en databas med alla handicap-ronder från hela Europa. Mer information finns i detta exempel, där det också finns tabeller så att du själv kan gå in i Min Golf, teckna ned dina ronder och sedan räkna ut hur du ligger till.

Snabbt spel – utan stress!

Ingen behöver jäkta, stressa eller springa på vår golfbana. Men det går ändå att spela snabbt. Här är några tips:

1 Tillämpa ”Ready Golf” både vill sällskapsspel och tävling (dock ej vid matchspel, såvida inte motspelaren har godkänt det). ”Ready Golf” innebär att spelare som är färdig att slå gör det även om spelaren inte är längst från hål.

2 Om ditt slag hamnar i ruffen, ta ett riktmärke så att du lättare hittar bollen. Slå alltid en provisorisk boll om det kan finnas risk att ordinarie boll inte hittas.

3 Hjälp medspelare att kratta i bunker om du är i närheten och om medspelaren direkt står på tur att slå igen.

4 Ställ vagnar och bagar vid green mot sidan för nästa tee, då går det snabbt att lämna greenområdet och bakomvarande parti kan slå sina slag tidigare.

5 Förbered din putt på green när medspelarna förbereder sig, om det är möjligt utan att du stör. Spelet blir snabbare och ändå får du mer tid på dig utan stress och du puttar förmodligen bättre. Skulle du ändå missa putten, gå gärna fram och putta klart istället för att markera.

6 Bakomvarande parti skall släppas igenom vid letning efter boll, samt om ni tappar kontakten med framförvarande parti och man väntar bakom er. Tillämpa helst ”flytande” genomgång, det gynnar rytmen på banan bäst.

7 En stunds paus efter nio hål är välkommet, men vila inte för länge även om ni har tomt bakom er. När bakomvarande bollar väl kommer ikapp kan det uppstå väntetider.

8 Om det blir kö på ett korthål, låt bakomvarande parti slå ut när ni själva har nått green (eller på väg fram till green på hål 18). Under tiden ni puttar färdigt förflyttar sig bakomvarande parti till hålet och ”tjänar in” onödig väntetid.

9 Hinner vi då ha kul på banan? Självklart! Även om det är raska tag hinner man skratta, tjata och dividera, inte minst under förflyttning mellan hålen.

Regelnytt

Regler för Golfspel 2016 (länk till Svenska Golfförbundets hemsida)

Regel 14-1d: Slag; Ankring av klubban
Det är förbjudet att använda direkt eller indirekt ankring av klubban under slaget. Det är alltså inte förbjudet att använda en lång putter, men sättet att använda den begränsas. Det blir två slags plikt varje gång spelaren slår ett slag på ett sätt som inte är tillåtet.

Regel 14-3: Slag; Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och onormalt användande av utrustning
Det blir två slags plikt vid ett första brott mot regeln (t.ex. användning av siktpinne eller ”svingvikt”), men vid ett andra brott blir spelaren diskvalificerad.

Regel 14-3 Bilaga IV, 5: Avståndsmätare
Om klubbens lokala regler tillåter avståndsmätare (som på Ekarnas GK) får denna innehålla förbjudna funktioner, så länge dessa inte används. Första gången en förbjuden funktion används blir det två slags plikt, men vid ett andra brott mot regeln blir plikten diskvalifikation. Med avståndsmätare menas alla former av apparater som kan mäta avstånd, så som t.ex. laserkikare, klockor, GPS-mottagare, smartphone etc.

Regel 18-2: Boll i vila rubbad; Av spelare, partner, caddie eller utrustning
Om spelaren har adresserat bollen, och den efter detta rör sig, får spelaren från och med 2016 plikt bara om det var spelaren själv som orsakade att den rubbades.
Om det inte var spelaren som gjorde att bollen flyttade sig, ska bollen spelas från det nya läget utan att det blir plikt. Om det däremot var spelaren som gjorde att bollen flyttade sig, får spelaren ett slags plikt och bollen ska återplaceras.

Notering
Vid matchspel innebär plikt alltid förlust av hålet.

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Kansli: 0514-120 67
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider from 1 oktober Kansli/Shop:
Mån 09.00-15.00
Tis 09.00-15.00
Ons 09.00-15.00
Tors 09.00-15.00
Fre-Sön (helgdag) 10.00-14.00 from V 42 stängt på helger
info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 67
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.