Styrelse- och kommittéledamöter 2019:

Styrelse (egen presentation)
Bo Ödlund 
(Ordf) vald på ett år, valda på två år Linda Kraft, Liselotte Egerzon, Urban Andersson, ett år kvar Håkan Larsson, Ruben Carlsson, Jan-Erik Fransson, suppleanter Tommy Gidstedt, Lena Karlsson.

Revisorer
Rune Kelvered, Håkan Svensson.

Valberedning
Catharina Häll Henriksson, sammankallande. Komplettering skall ske vid vårårsmötet.

Ungdoms- och elitkommitté (egen presentation)
Niklas Sahlback (Ordf), komplettering skall ske vid vårårsmötet.  Elit Niklas Andersson, Patrik Andersson.

Tävlingskommitté inklusive regler och handicap (allt om tävlingar här)
Kent Högberg (sammankallande), Kerstin Ingvarsson, Monica Ingemansson, Tiina Högberg, Anette Hägg och Ulf Ojala, ansvarig för regel- och handicapfrågor.

Damkommitté (egen presentation)
Eva Siljevall (Ordf), Lena Jansson, Therese Bonander Persson, Lena Karlsson, Kerstin Larsson.

Herrkommitté (egen presentation)
Urban Andersson (Ordf), Håkan Larsson, Lars-Ove Lorentsson, Sören Nilsson, Torbjörn Waltersson, Joakim Gullberg.

Seniorgolfkommitté (egen presentation)
Gun Johansson (sammankallande), Olle Johansson, Eva Kull, Kerstin Eklund, Sten Gustavsson. OL-ansvariga Birgitta Jonsson, Ingvor Nyvall, OG-ansvarig Roudi Östberg.

Bankommitté (egen presentation)
Karin Forsblad-Månsson (ordf), Niklas Sahlback, Kent Älmegran, Christer Dorell (Niklas, Kent och Christer väljs formellt vid vårårsmötet 2019, men har ombetts att börja arbetet tidigare).

Medlemskommitté (Läs mer)
Johnny Johansson (sammankallande), Agnetha Bergman.

Sponsorkommitté (Läs mer)
Sune Karlsson (ordf), Helen Carlsson.

Kommittéernas verksamhetsbeskrivning

Finns i detta dokument

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Tel kansli: 0514-120 67
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider Kansli fr.o.m. 21 oktober:
Mån -Fre 10.00-14.00
info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 67
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.