Styrelse- och kommittéledamöter 2020

Styrelse (egen presentation)
Bo Ödlund (Ordf) vald på ett år, valda på två år Håkan Larsson, Tommy Gidstedt, ett år kvar Linda Kraft, Liselotte Egerzon, Urban Andersson, Roberth Söderqvist.
Suppleant Lena Karlsson.

Revisorer
Rune Kelvered, Håkan Svensson.

Valberedning
Tiina Högberg (sammankallande), Johnny Johansson. Komplettering är aktuellt.

Ungdoms- och elitkommitté (egen presentation)
Niklas Sahlback (Ordf), Per Ingemansson, Johan Hofling, Robin Nyberg. Elit Niklas Andersson, Patrik Andersson.

Tävlingskommitté inklusive regler och handicap (allt om tävlingar här)
Kent Högberg (sammankallande), Kerstin Ingvarsson, Monica Ingemansson, Tiina Högberg, Anette Hägg och Ulf Ojala, ansvarig för regel- och handicapfrågor.

Damkommitté (egen presentation)
Eva Siljevall (Ordf), Therese Bonander Persson, Lena Karlsson, Kerstin Larsson, Helen Carlsson.

Herrkommitté (egen presentation)
Urban Andersson (Ordf), Håkan Larsson, Sören Nilsson, Torbjörn Waltersson, Johan Hofling, Patrik Andersson.

Seniorgolfkommitté (egen presentation)
Gun Johansson (sammankallande), Olle Johansson, Eva Kull, Kerstin Eklund, Sten Gustavsson. OL-ansvariga Birgitta Jonsson, Ingvor Nyvall, OG-ansvarig Roudi Östberg.

Bankommitté (egen presentation)
Karin Forsblad-Månsson (ordf), Niklas Sahlback, Christer Dorell.

Medlemskommitté (Läs mer)
Margaretha Högström (sammankallande), Peter Svensson, Johnny Johansson.

Sponsorkommitté (Läs mer)
Sune Karlsson. Komplettering är aktuellt.

Jubileumskommitté 50 år 2020
Bo Ödlund (sammankallande), Liselotte Egerzon, Ruben Carlsson, Torbjörn Waltersson.

Kommittéernas verksamhetsbeskrivning

Finns i detta dokument

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Tel kansli: 0514-120 67
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider Kansli fr.o.m. 16 maj 2020:
Mån - Fre 09.00-13.00
Lör - Sön 09.00-14.00
info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 67
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.