Banan — Det viktigaste på Ekarnas GK

Golfbanan

Det viktigaste för oss är givetvis golfbanan. Inte särdeles lång, men smal och knixig här och var och med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal gör sitt yttersta varje år för överträffa förväntningarna.

Fyra banlängder

Ekarna vill stimulera alla kategorier av golfspelare. Vi erbjuder därför fyra olika banlängder som är slopade: orange, röd, gul och vit.

Övningsområde

ovningsomrade

Ekarnas GK erbjuder fina träningsmöjligheter. I anslutning till klubbhuset finns en putting-green och med några få steg når man även en fin chip- och putt-green. I ekdungen finns en green för träning av pitchar och bunkerslag. Dessutom ligger där 4 korta hål för finslipning av närspelet. Drivingrangen erbjuder tak över huvudet på ena sidan och i mitten finns en Svingstudio. Tre stycken konstgjorda greener finns att ta sikte på. Bollautomat med kortbetalning.

Aktuell banstatus

Banan öppnas onsdag 27 mars 2019. De första dagarna med första bokningsbara tid kl 10:00 pga risk för nattfrost. Reducerad greenfee. Nians kiosk ej öppen.

flagga

Flaggstängerna är försedda med reflektorer för snabbare och säkrare avståndsmätning med laserkikare.

Banguide

Tryckt banguide finns att köpa i klubbens reception.
Digital banguide finns via gratis-appen OnTag.

Scorekort

Slopetabeller

Slope dam 2019

Slope herr 2019

Slopekalkylator uppdaterad för ny slope 2019

Lokala regler och bestämmelser för Ekarnas Golfklubb

(Klicka på flikarna för att expandera dem)

Lokala Regler

Lokala regler för Ekarnas Golfklubb gällande för spel säsongen 2018

1. OUT OF BOUNDS (Regel 27) a) Banans gräns markeras med vita pinnar. b) Markeringen av banans gräns längs ömse sidor av väg 47 gäller endast vid spel på de hål som ligger på den sidan av vägen där de närmaste markeringarna står. En boll som har passerat väg 47 definierad som Out of Bounds, och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out of Bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

2. VATTENHINDER (Regel 26) a) Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. b) Gränsen för sidovattenhindret till vänster längs med hål 17, följer vänsterkanten på promenadstigen. Anmärkning: Detta innebär att droppning först kan ske enligt Regel 26-1. Då hamnar troligtvis bollen på den belagda promenadstigen, varifrån en ny droppning får ske enligt Regel 24-2b.

3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1) a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen. b) Myrstackar. c) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord. d) Områden markerade med sluten vit linje.

3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2) Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2012-2015 sid139-140.

4a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1) a) Stenar i bunker.

4b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2) a) Alla belagda vägar och promenadstigar. b) Alla vägslut och vägutvidgningar markerade med vita linjer. c) Träd med stödpinne.

5. DROPPRUTOR På hål 2 finns två dropprutor: a) En till höger om transportvägen, där droppning får ske för boll inom det markerade området utmed transportvägen till höger om greenen (området är markerat med blå plattor). b) En vid sidovattenhindret bakom greenen, där droppning får ske för boll i sidovattenhindret.

På hål 18 finns en droppzon i ekdungen på ”greensidan” av ån, där droppning får ske för boll i sidovattenhindret.

Anmärkning: Bollen skall vid droppning ta mark i dropprutan och är i spel om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken, även om den rullar ur rutan eller närmare hål. I övrigt är Regel 20-2c tillämplig.

6. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3) Vid allt spel på Ekarnas Golfklubb får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt: Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål

7. BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN Regel 18-2, 18-3 och 20-1 skall ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter skall dock återplaceras.

8. MODIFIERING AV PLIKT FÖR FEL SCORE PÅ HÅL Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Banans markeringar

Vit – Out of Bounds – regel 27

Gul – Vattenhinder – regel 26

Röd – Sidovattenhinder – regel 26

Blå – Mark under arbete (MUA) – regel 25

Blå – Vit MUA, spel förbjudet – Bilaga I, sidan 133

Orange – Oflyttbart hindrande föremål – regel 24

Plikt för brott mot lokal regel: Slagspel – Två slag/Matchspel – Förlust av hål.

Ulf Ojala, Regelkommittén

Johan Klubb, Pro

0514-120 67

Lokala bestämmelser

Lokala bestämmelser

1. BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av banpersonalen.
2. BUNKERKRATTOR Bunkerkrattan skall placeras i bunkern i spelriktningen.
3. BAGVAGNAR Bagvagnar får inte dras över tee, green eller foregreen, eller mellan green och greenbunker.
4. TRAFIK PÅ VÄGEN Det är absolut förbjudet att slå på hål 15 när det finns trafik på väg 47 som kan komma inom räckhåll för slaget.
5. BOLL I TRÄDGÅRD ELLER PÅ ÅKERMARK Boll som hamnar på åkermark vid hål 3, 6 och 7 samt i trädgården vid hål 16 FÅR EJ HÄMTAS då dessa ytor ej får beträdas.
6. GÅENDE PÅ FORSHALLSPROMENADEN När promenerande på Forshallspromenaden längs hål 1 och 17 finns inom räckhåll för slaget SKALL spelaren vänta.
7. BOLL ”OUT OF BOUNDS” VID PISTOLSKYTTEBANAN Det är av säkerhetsskäl ABSOLUT FÖRBJUDET att gå innanför avspärrningen vid pistolskyttebanan till höger och hitom green på hål 17.
8. PAUS EFTER NIO HÅL Spelare kan utnyttja max 10 minuters paus efter 9 hål. Om bakomvarande boll inte önskar paus, skall bollen släppas förbi.
9. ANVISNINGAR OCH TILLSÄGELSER Golfvärdars och banpersonals anvisningar och tillsägelser skall följas. OM SPELARE BRYTER MOT DE LOKALA BESTÄMMELSERNA KAN STYRELSEN KOMMA ATT VIDTA DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Golfbilar

Medlem med intyg: 150 kr
Medlem utan intyg: 350 kr
Gäst med intyg: 250 kr
Gäst utan intyg 400 kr

EKARNAS GK
Balders väg 12
467 31 GRÄSTORP

Kansli: 0514-120 67
Mail: info@ekarnasgk.se
Öppettider from 1 oktober Kansli/Shop:
Mån 09.00-15.00
Tis 09.00-15.00
Ons 09.00-15.00
Tors 09.00-15.00
Fre-Sön (helgdag) 10.00-14.00 from V 42 stängt på helger
info@ekarnasgk.se.

Bankgiro: 367-7713.
Swishnummer: 123 476 32 49
OM KLUBBEN
Det vi är mest stolta över är givetvis vår bana. Inte särdeles lång och svår, men med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Vår banpersonal lyckas varje år överträffa våra förväntningar.

0514-120 67
info@ekarnasgk.se
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad med den senaste informationen, men om ni har frågor eller åsikter - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att svara på era frågor.